Somos una empresa familiar, nuestra oficina abrió el año 1.985 de la mano de Miquel Vall Blanch y de Dolores Arqués Huguet hasta que en el año 2.003, con la incorporación de Laia Vall Arqués, se constituyó como Ladomi Gestión SL.

Som una empresa familiar, la nostra oficina va obrir l’any 1.985 de la mà de Miquel Vall Blanch i de Dolors Arqués Huguet fins que l’any 2.003, amb la incorporació de Laia Vall Arqués, es va constituir com a Ladomi Gestió SL.

LAIA VALL ARQUÉS

laiavall@ladomi.cat

– Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2002)
– Col.legiada 1.415 de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Lleida
– Escola de Pràctica Jurídica (Il.lustre Col.legi d’Advocats de Lleida, 2002-2003)
– Corredora d’assegurances (Grup A). Col.legiada 74.843
– Especialització en Comptabilitat i Tributació per la UOC (2006)
– Altres: Màster Universitari Mediterrània Antiga (Universitat Autònoma de Barcelona-UOC)

NOEMÍ BOSCH GARCIA

noemi@ladomi.cat

– Diplomada en Ciències Empresarials
– Grup B Assegurances
– Màster oficial en Gestió Administrativa

CATERINA FONTOVA FABREGAT

noemi@ladomi.cat

– Diplomada en Ciències Empresarials
– Grup B Assegurances
– Màster oficial en Gestió Administrativa

Laia Vall Arqués

laiavall@ladomi.cat

– Licenciada en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2002)
– Colegiada 1.415 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida
– Escola de Pràctica Jurídica (Il·lustre Col.legi d’Advocats de Lleida, 2002-2003)
– Corredora de seguros (Grupo A). Colegiada 74.843
– Especialización en Contabilidad y Tributación per la UOC (2006)
– Otros: Máster Universitario Mediterrània Antiga (Universitat Autònoma de Barcelona-UOC)

Noemí Bosch Garcia

noemi@ladomi.cat

– Diplomada en Ciencias Empresariales
– Grupo B Seguros
– Máster oficial en Gestión Administrativa

Caterina Fontova Fabregat

caterina@ladomi.cat

– Auxiliar administrativa

Contacta con nosotros

Accede a nuestra página de consulta para hacernos llegar tus dudas.

Contactar